Opći uvjeti članstva

OPĆI UVJETI ČLANSTVA DSR “SUPERKID”

 

 

Društvo sportske rekreacije “SUPERKID”  (u daljnjem tekstu Društvo) kao organizator sportsko edukativnog programa jamči provedbu programa prema opisu sadržaja datog za svaki program.

 

PRIJAVE

Prijave za programe Društva vrše se isključivo putem online obrasca na web stranici Društva. Nakon prijave članovi dobivaju povratni mail s potvrdom uspješne prijave te svim bitnijm informacijama o programu.

UPLATE

Uplate se vrše prema primljenim informacijama iz povratnog maila uz ispravan IBAN, poziv na broj i opis plaćanja. Uplatu za sezonske programe (svi osim za program univerzalne sportske škole) je potrebno izvršiti najkasnije 3 dana prije početka programa.

ČLANARINA

Članarina za pojedini program je istaknuta pokraj svakog programa te uključuje sve navedeno uz opis pojedinog programa istaknuto na web stranici Društva. Ukoliko iz iste obitelji program polazi više djece, drugo dijete ostvaruje 10% popusta, a treće 30% popusta na redovnu članarinu.

IZMJENE U ODRŽAVANJU PROGRAMA

Društvo ima pravo promijeniti mjesto i vrijeme održavanja programa ako su nastale posebne okolnosti ili više sile koje se nisu mogle predvidjeti, izbjeći ili otkloniti (nepovoljne vremenske prilike i sl.).

Ukoliko dođe do promjena u odnosu na dogovoreni termin održavanja programa, Društvo će predložiti novi termin održavanja. Ukoliko ne postoji opcija za nadoknadom, izvršiti će se povrat novca proporcionalan preostalom broju neodrađenih dana. Povrat se računa na način da se uplaćeni iznos podijeli na broj dana program te pomnoži s brojem neodrađenih dana.

ODUSTAJANJE POJEDINCA

Ukoliko član nije u mogućnosti nastaviti sa sudjelovanjem u programu, povrat novca se vrši prema PRAVILNIKU.

PRAVO DRUŠTVA NA OTKAZIVANJE PROGRAMA

U slučaju nemogućnosti održavanja programa (cijelog programa ili dijelova programa) zbog više sile, a osobito zbog loših vremenskih uvjeta, Društvo se obavezuje da će pokušati odraditi  program u prvom mogućem terminu.

Društvo je dužno o tome obavijestiti sve članove prije početka programa. Sve obavijesti ili eventualne promjene Društvo javlja članovima putem dostavljenog kontakt broja mobitela iz prijave.

Ako član ne potvrdi dolazak na novi termin za odradu smatra se da je član svojevoljno odustao od programa. Ukoliko članu novi termin ne odgovara, dužan je o tome obavijestiti voditelja prije početka programa.

ZDRAVSTVENI UVJETI I ZAŠTITA

Svi članovi Društva imaju uplaćeno osiguranje od posljedica nesretnog slučaja kod GRAWE osiguravajuće kuće. Društvo ne preuzima odgovornost za moguće povrede prije, za i nakon odvijanja programa.

Zdravstveni status sudionici programa provjeravaju u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi i na vlastitu odgovornost sudjeluju u programu. Članovi koji imaju određenih zdravstvenih problema fizičkog ili psihičkog karaktera (epilepsija, dijabetes, srčane smetnje…) dužni su obavijestiti Društvo.

Ukoliko članovi imaju osigurane obroke unutar održavanja programa, članovi su dužni obavijestiti Društvo, te posebno voditelja programa o specifičnostima u prehrani.

OSOBNE STVARI

Društvo ne odgovara za uništene, izgubljene ili nestale osobne stvari i dragocjenosti članova prije, za i nakon trajanja programa.

PRIGOVORI I REKLAMACIJE

Ako bi usluge iz programa bile nepotpune ili nekvalitetne,  članovi mogu uputiti prigovor prema sljedećem postupku:

– odmah na licu mjesta član ili njegov roditelj/skrbnik reklamira neodgovarajuću uslugu kod voditelja programa

– ako uzrok prigovora ne bi bio uklonjen odmah, član u tom slučaju sastavlja pismeni prigovor te ga dostavlja u roku od 8 (osam) dana na info@superkid.hr

– Društvo je dužno donijeti pismeno rješenje putem maila na dospjeli prigovor u roku od 14 (četrnaest) dana po primitku prigovora

– dok Društvo ne donese rješenje na prigovor,  prigovaratelj se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, sudskih ustanova ili davanja informacija u glasilima javnog informiranja

Naknada po prigovoru moguća je najviše do iznosa pune cijene programa.

ZAKLJUČNA ODREDBA

Potpisom Pristupnice u članstvo potvrđujete da ste upoznati s Općim uvjetima članstva u DSR SUPERKID te da iste razumijete i prihvaćate u potpunosti.