DSR SuperKid je ovaj vikend započeo s još jednim Erasmus+ projektom kao koordinator organizacija. U subotu, 25. ožujka u gradu Sevnice u Sloveniji održana je prava konferencija Erasmus+ projekta NextGen – Digitalizacija u sportskim organizacijama.

Konferenciji su prisustvovali predstavnici partnerskih organizacija, uključujući DSR SUPERKID (Hrvatska), ŠD Partizan Sevnica (Slovenija), Gimnastički savez Šibensko-kninske županije (Hrvatska) i Ženski nogometni klub Sloga Zemun (Srbija).

Konferencija je započela srdačnom dobrodošlicom domaćina ŠD Partizan Sevnica, nakon čega je uslijedila iscrpna prezentacija projekta, njegovih ciljeva i planiranih aktivnosti. Predstavljena je svaka partnerska organizacija, s fokusom na njihove uloge i odgovornosti unutar projekta.

Jedan od glavnih naglasaka sastanka bio je vođeni obilazak objekta organizacije domaćina, koji je sudionicima omogućio da steknu uvid u lokalnu sportsku kulturu i infrastrukturu. Razmjena znanja, vještina i praktičnih iskustava u području digitalizacije u sportu pokazala se neprocjenjivom za sve sudionike, njegujući atmosferu suradnje i podrške.

Tijekom sastanka sudionici su ispunili upitnik digitalne SWOT analize, fokusirajući se na digitalne kompetencije svoje organizacije. Upitnik je pomogao identificirati snage, slabosti, prilike i prijetnje, pružajući čvrstu osnovu za razvoj prilagođenih strategija za rješavanje specifičnih potreba svake organizacije.

Bitan dio konferencije bila je rasprava o uspostavljanju partnerstva s IT organizacijama, kojom su se utvrdili osnovne smjernice provedbe slijedeće aktivnosti projekta – potpisivanje ugovora o suradnji s IT organizacijom. Očekuje se da će suradnja s ovim tehnički potkovanim subjektima poboljšati digitalnu kompetenciju unutar sportskog sektora i maksimalno povećati učinak projekta.

Na kraju događaja sudionici su izrazili svoje zadovoljstvo organizacijom sastanka i relevantnošću razmijenjenih informacija. Projektni partneri nastavit će s aktivnom komunikacijom putem elektroničke pošte i video konferencija, osiguravajući nesmetan napredak projekta.

Obrazac za evaluaciju podijeljen je sudionicima ubrzo nakon sastanka, omogućujući im da daju povratne informacije o različitim aspektima događaja, kao što su logistika, kvaliteta prezentacija i relevantnost informacija. Uvidi dobiveni ovim procjenama bit će neprocjenjivi u organizaciji budućih događaja i osiguravanju stalnog poboljšanja.

Sve novost o napretku i postignućima projekta možete pratiti na službenoj stranici projekta te putem društvenih mreža organizacija koje sudjeluju u projektu.