edukativni programi superkid

SUPERKID™ škola skijanja je sportsko edukativni program, gdje se svaki dan, tijekom škole skijanja i pauze za ručak organiziraju edukativne radionice.

Radionice koje se provode:

U suradnji s HOO I SDUŠ edukativna radionica o bontonu i ponašanju u sportu.

U suradnji s PP Medvednica edukativna radionica o Parku prirode Medvednica i ponašanju u prirodi

U suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo “dr. Andrija Štampar” edukativna radionica o važnosti zdravstveno usmjerene tjelesne aktivnosti (ZUTA)

U suradnji s Dietpharm edukativna radionica o važnosti zdrave prehrane i vitamina.