SUPERKID™ je trenutno jedna od rijetkih organizacija koja radi s djecom predškolske dobi u Republici Hrvatskoj koja je dobila Oznaku kvalitete od Agencije za mobilnost i programe Europske Unije.

Oznaka kvalitete dobiva se ukoliko organizacija posjeduje dovoljno financijskih i administrativnih kapaciteta za provedbu projekata pri programima Europskih snaga solidarnosti.

Dio obrazloženja:

“Jasno je istaknuta intrinzična te ekstrinzična motivacija za sudjelovanjem u programu Europskih snaga solidarnosti, a koja se odnosi prvenstveno na poboljšanje života u lokalnoj zajednici te utjecaj na politike u području sporta i zdravlja.

Prijavitelj pokazuje poznavanje osnovnih segmenata Europskih snaga solidarnosti, međutim, potrebno je detaljnije proučiti praktične detalje. Slijedom navedenog, preporuča se da zaposlenici prijavitelja sudjeluju na međunarodnom osposobljavanju o Europskim snagama solidarnosti ili na treningu za novoakreditirane organizacije u sklopu ESS ciklusa osposobljavanja i evaluacije.”

Dodijeljena Oznaka kvalitete vodi se pod referentnim brojem 2019-1-HR01-ESC52-076971